Projectinformatie

Het plangebied De Ruiter (voorheen Nieuw Hoenderbos) ligt tussen Muffelke-Karrevracht-Ruitersweg is het voorlopig laatste plangebied dat op Uden Zuid wordt uitgegeven. Het bestemmingsplan voor dit plangebied is door gemeenteraad vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Goed nieuws want nu kunnen we aan de slag!

Inschrijftermijn verkoop bouwkavels gesloten

Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten de bouwkavels in het plangebied De Ruiter vrij te geven voor verkoop. De uitgifte van deze bouwkavels verloopt via de methode Verloting. De inschrijftermijn is op 19 september 2022 gestart en op 16 oktober jl. geëindigd. Begin november vindt de verloting van de bouwkavels plaats en krijgen ingelote kandidaten de mogelijkheid een bouwkavel te reserveren. We verwachten medio november meer duidelijkheid te hebben over de beschikbaarheid van de aangeboden bouwkavels. Het is niet mogelijk uw gegevens aan de reservelijst toe te voegen. Deze lijst wordt namelijk gevormd door de inschrijvers die tijdens de verloting worden uitgeloot en daardoor geen kavel kunnen reserveren.

Meer informatie over de inschrijfprocedure en de verlotingsmethode vindt u hier.

Informatiemarkt 17 september 2022

Voorafgaand aan de start van de inschrijftermijn hebben we een informatiemarkt georganiseerd. Tijdens deze markt konden geïnteresseerden in gesprek gaan met diverse deskundigen van de gemeente, bijvoorbeeld over de bouw- en stedenbouwkundige voorwaarden, de inrichting van het gebied en het verkoopproces van de kavels. Bent u niet in de gelegenheid geweest om bij deze informatiemarkt aanwezig te zijn, maar heeft u nog wel vragen? Maak dan een afspraak met onze adviseurs voor een persoonlijk gesprek. Dat kan via 0413-28 14 44 of per mail via kavel@gemeentemaashorst.nl. De tijdens de markt gepresenteerde informatie kunt u hier downloaden (PDF, 14.1 MB).

Bouwrijp maken

Op 16 juni jl. heeft Franko van Lankvelt, wethouder Wonen, het officiële startsein gegeven voor het bouwrijp maken van plangebied De Ruiter. Het gebied tussen de Ruitersweg, Karrevracht en Muffelke waar 165 duurzame woningen worden gebouwd. Zowel huur en koop als particuliere zelfbouw.


Wethouder Van Lankvelt plaatst een van de rioolputten

 
Inmiddels is de aannemer gestart met het bouwrijp maken van het gebied. Eerst wordt de riolering aangelegd en aansluitend worden de aan- en afvoerwegen voor het bouwverkeer gemaakt en leggen de nutspartijen hun kabels en leidingen in het gebied. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Selten Aannemingsbedrijf en lopen tot het einde van 2022.

Wethouder Franko van Lankvelt: “We staan in gemeente Maashorst voor een grote woningbouwopgave. Daarom ben ik blij dat we nu, na een lange tijd van voorbereiden, eindelijk echt kunnen starten met De Ruiter. Dat is hard nodig gezien de grote vraag naar woningen in Maashorst. In het gebied De Ruiter is het straks heerlijk landelijk en groen wonen. Met een mooie mix van woningen, van sociale huur tot zelfbouw, aan de rand van Uden, op fietsafstand van het centrum. Dit nieuwbouwplan geeft een mooie impuls aan de leefbaarheid in gemeente Maashorst.”

In fases ontwikkeld

Het gebied wordt in fases ontwikkeld, grofweg van noord naar zuid. Dus eerst het noordelijke deel (punt Ruitersweg/Karrevracht) en het middendeel, daarna het de woonvlek in het zuidoosten (tussen Muffelke) en als laatste het zuidwestelijke deel, grenzend aan het perceel waar nu nog een varkenshouderij zit.

Verdeling plangebied

Binnen dit plangebied is ruimte voor 165 woningen, zowel in het huur- als koopsegment en zelfbouw. Een aantal van de zelfbouwkavels zal in elk geval aan de (verlengde) Lentemorgen komen te liggen, waarbij dezelfde beeldkwaliteit zal gaan gelden zoals deze nu aan de huidige Lentemorgen/Morgenweg geldt.

Verkoop bouwkavels

De verkoop van de zelfbouwkavels kan pas starten nadat het gebied bouwrijp is gemaakt. We verwachten dat we u voor de zomervakantie 2022 kunnen informeren over de volledige bouwmogelijkheden en het verkoopproces van de zelfbouwkavels. De verwachting is dat de verkoop in de tweede helft van 2022 wordt opgestart. Geïnteresseerden kunnen zich nog niet inschrijven. Wel kunt u op het tabblad Beschikbare bouwkavels zien welke zelfbouwkavels beschikbaar komen.

Verhuur/verkoop projectwoningen

Area bouwt 45 huurwoningen binnen De Ruiter, meer informatie daarover maken zij binnenkort zelf bekend via hun website. Hendriks Coppelmans realiseert 26 koopwoningen: twee-onder-een kapwoningen en enkele vrijstaande woningen. Aanmelden hiervoor via deze link. Met de overige projectenwoningen gaan BPD Gebiedsontwikkeling en Van Wanrooij Projectontwikkeling aan de slag. Meer informatie hierover volgt nog en vindt u terug op de projectpagina’s van de ontwikkelaars.

Meer weten?

Zodra meer informatie bekend is, vindt u dat op deze pagina en in de nieuwsbrief waarvoor u zich hier kunt aanmelden. Wilt u het bestemmingsplan alvast inzien? Dat kan op www.ruimtelijkeplannen.nl of via deze link. Het beeldkwaliteitsplan vindt u bij Downloads hierboven.

Beschikbare kavels

KavelnummerType woningKavelprijs excl. btw*Gem. prijs per m²KavelgrootteStatus
R01Vrijstaand€ 192.770,- (excl. btw)€ 356,-542 m2Nog niet beschikbaar
R02Vrijstaand€ 173.160,- (excl. btw)€ 370,-468 m2Nog niet beschikbaar
R03Vrijstaand€ 169.460,- (excl. btw)€ 370,-458 m2Nog niet beschikbaar
R04Vrijstaand€ 175.750,- (excl. btw)€ 370,-475 m2Nog niet beschikbaar
R05Vrijstaand€ 166.130,- (excl. btw)€ 370,-449 m2Nog niet beschikbaar
R06Vrijstaand€ 153.550,- (excl. btw)€ 370,-415 m2Nog niet beschikbaar
R07Vrijstaand€ 182.410,- (excl. btw)€ 370,-493 m2Nog niet beschikbaar
R08Vrijstaand€ 199.869,- (excl. btw)€ 396,-505 m2Nog niet beschikbaar
R09Vrijstaand€ 204.841,- (excl. btw)€ 386,-530 m2Nog niet beschikbaar
R10Vrijstaand€ 210.012,- (excl. btw)€ 378,-556 m2Nog niet beschikbaar
R11Vrijstaand€ 219.160,- (excl. btw)€ 364,-602 m2Nog niet beschikbaar
R12Vrijstaand€ 205.239,- (excl. btw)€ 386,-532 m2Nog niet beschikbaar
R13Vrijstaand€ 203.648,- (excl. btw)€ 389,-524 m2Nog niet beschikbaar
R14Vrijstaand€ 204.642,- (excl. btw)€ 387,-529 m2Nog niet beschikbaar
R15Vrijstaand€ 201.460,- (excl. btw)€ 393,-513 m2Nog niet beschikbaar
R16Vrijstaand€ 199.073,- (excl. btw)€ 397,-501 m2Nog niet beschikbaar
R17Vrijstaand€ 176.601,- (excl. btw)€ 398,-444 m2Nog niet beschikbaar
R18Vrijstaand€ 212.995,- (excl. btw)€ 373,-571 m2Nog niet beschikbaar
R19Vrijstaand€ 159.840,- (excl. btw)€ 370,-432 m2Nog niet beschikbaar
R20Twee onder een kap€ 83.880,- (excl. btw)€ 360,-233 m2Nog niet beschikbaar
R21Twee onder een kap€ 97.920,- (excl. btw)€ 360,-272 m2Nog niet beschikbaar
R22Twee onder een kap€ 84.600,- (excl. btw)€ 360,-235 m2Nog niet beschikbaar
R23Twee onder een kap€ 111.600,- (excl. btw)€ 360,-310 m2Nog niet beschikbaar

Op kaart