Zeeland - Repelakker III

Zeeland

Zeeland - Repelakker III

PlaatsZeeland
ProjectZeeland - Repelakker III
Start bouwonbekend
Opleveringonbekend
Contact

Novaform Vastgoedontwikkeling, 088 - 24 82 929

Downloads-
Interesse?

Projectinformatie

Aan de rand van Zeeland, dicht bij het centrum is het heerlijk wonen in het groen. Dat is Repelakker, een jonge nieuwbouwwijk die volop in ontwikkeling is. Na Repelakker 1 en 2, biedt ook Repelakker 3 ruimte voor woningbouw. Daar geniet je straks van rust, water en groen in een fijne nieuwe wijk. Repelakker 3 wordt ontwikkeld door Novaform Vastgoedontwikkelaars, Bouwbedrijf Wagemakers BV, Muller Bouw BV en de gemeente Maashorst.

Ruimtelijke procedure

Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst stemde woensdag 6 december 2023 in met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III. Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken. De gemeenteraad van Maashorst stelde in september al de gebiedsvisie Repelakker III vast. Daarin zijn op hoofdlijnen thema’s als stedenbouw en landschap uitgewerkt. Het plan voorziet in een divers woonprogramma; in prijs, woningtype en koop/huur. Het is ook waar mogelijk in lijn gebracht met de woondeal, met 55 tot 60 procent betaalbaar, waarvan 25 procent sociale huur. Er worden overigens niet in één keer 200 woningen gebouwd. Het plan wordt over een langere periode ontwikkeld. Het stedenbouwkundig plan wordt in een latere fase nog uitgewerkt. Over thema’s als verkeersafwikkeling gaat Maashorst bijvoorbeeld nog in gesprek met belanghebbenden. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage, je kunt dit hier inzien. Daarna wordt het ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer weten?

Zodra er meer bekend is over dit plan, informeren wij je hierover via de nieuwsbrief. Op de gezamenlijke website van de ontwikkelaars vind je aanvullende informatie over het plangebied.

Op kaart