Zeeland - Repelakker III

Zeeland

Zeeland - Repelakker III

PlaatsZeeland
ProjectZeeland - Repelakker III
Start bouwonbekend
Opleveringonbekend
Contact

Novaform Vastgoedontwikkeling, 088 - 24 82 929

Downloads-
Interesse?

Projectinformatie

Aan de rand van Zeeland, dicht bij het centrum is het heerlijk wonen in het groen. Dat is Repelakker, een jonge nieuwbouwwijk die volop in ontwikkeling is. Na Repelakker 1 en 2, biedt ook Repelakker 3 volop ruimte voor woningbouw. Daar geniet je straks van rust, water en groen in een fijne nieuwe wijk. Repelakker 3 wordt ontwikkeld door Novaform Vastgoedontwikkelaars, Bouwbedrijf Wagemakers BV, Muller Bouw BV en de gemeente Maashorst.

Masterplan

In het plangebied is ruimte voor diverse soorten woningen in het koop- en huursegment en mogelijk zelfbouw. Op dit moment is de concrete invulling van het plangebied nog niet bekend. Vorig jaar zijn we samen met de projectontwikkelaars die eigenaren zijn van het merendeel van de grond gestart met de voorbereidingen van een masterplan. Begin maart 2022 zijn omwonenden en andere geïnteresseerden tijdens een informatiebijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken. De input van deze bijeenkomst wordt meegenomen in de vervolgstappen om naar een definitief masterplan en bestemmingsplan voor de nieuwe wijk te komen. Inmiddels is duidelijk dat de uitwerking van de plannen wordt aangepast. Dit heeft met name te maken met de woondeal die er op provinciaal niveau wordt gesloten. De woondeal gaat uit van bouwen naar behoefte. Hier staan wij als gemeente Maashorst ook achter. De gemeente Maashorst is nu de totale (kwalitatieve) programmering van de kernen aan het afzetten tegen de woonbehoefte. 

Planning

De vertaling hiervan voor de Gebiedsontwikkeling Repelakker III zijn we met de projectontwikkelaars verder aan het uitwerken. Over deze uitwerking wordt begin 2023 meer bekend. Wij kunnen u vanaf dat moment ook verder informeren over de het vaststellen van het Masterplan en het uitwerken van het bestemmings- en stedenbouwkundig plan. In deze plannen worden de regels opgenomen over waar woningen gebouwd mogen worden, hoe deze eruit mogen zien en welke delen van het gebied als groen worden ingericht. Wij houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Meer weten?

Zodra er meer bekend is over dit plan, informeren wij u hierover via de nieuwsbrief. Op de gezamenlijke website van de ontwikkelaars vindt u aanvullende informatie over het plangebied.

Achtergrond informatie

Op kaart