AgroNatuurWonen - Zeeland

Zeeland

AgroNatuurWonen - Zeeland

PlaatsZeeland
ProjectAgroNatuurWonen - Zeeland
Start bouw-
Oplevering-
Contact

peelnatuurdorp.nl, Creabitat - samen toekomst maken

Downloads-
Interesse?

Projectinformatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst heeft eind januari 2023 toestemming gegeven voor de inrichting van De Heihorst in Zeeland als demolocatie voor de ontwikkeling van Tiny house-projecten. De gemeente Maashorst wil in dit gebied partijen de kans bieden om deel te nemen aan het experiment van AgroNatuurWonen. Dit zjin o.a. Peel Natuurdorpen en Creabitat. In deze demolocatie van ongeveer 20 ha worden historische natuur- en landbouwkwaliteiten toekomstbestendig teruggebracht en versterkt en is er ruimte voor wonen, werken en recreatie.

Binnen de demolocatie zullen eisen worden gesteld aan de landschappelijk inpassing van nieuwe woningen en nieuwe woonvormen als tiny houses en woongroepen. Hoe deze demolocatie er exact uit komt te zien, is nog niet bekend.

Planning

In het afgelopen jaar hebben we de haalbaarheid van experimentele initiatieven in De Peel onderzocht. Daarvoor zijn eerder al bijeenkomsten georganiseerd en keukentafelgesprekken gevoerd met belanghebbenden. Ook zijn onderzoeken gedaan. Op 29 januari is er een bijeenkomst geweest waarbij geïnteresseerde op de hoogte zijn gebracht van de actuele stand van zaken. Verder zal dit voorjaar een besluit worden genomen waarin de voorwaarden gesteld worden. Initiatiefnemers kunnen vervolgens een plan indienen dat aan deze voorwaarden voldoet.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze ontwikkeling of je inschrijven voor woningbouw op deze locatie? Meer informatie vind je op de website van Peel NatuurdorpenCreabitat – samen toekomst maken.

Op kaart