Uden - Boekselsedijk woon-zorgcomplex

Uden

Uden - Boekselsedijk woon-zorgcomplex

PlaatsUden
ProjectUden - Boekselsedijk woon-zorgcomplex
Start bouw-
Oplevering-
Contact
Downloads-
Interesse?

Projectinformatie

Projectinformatie

Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst staat positief tegenover de voorgenomen bouw van een woon-zorgcomplex met 16 wooneenheden voor jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
De bestemmingsplanprocedure wordt daarom gestart. 

De initiatiefnemers zijn de ouders van de jongvolwassenen. Zij willen een wooninitiatief realiseren waarin hun kinderen een fijne woonplek krijgen.

Drie bouwlagen

De plek waar de voorziening moet komen ligt in de hoek van de Boekelsedijk en Sportlaan, tegenover de atletiekbaan van De Keien. Daar staat nu een huis met één bouwlaag, met daarachter een garage. De bestaande bebouwing verdwijnt, en daarvoor in de plaats komt een woonzorgvoorziening die bestaat uit drie bouwlagen. De tweede bouwlaag ligt wat terug aan de zijde van de Sportlaan en de Boekelsedijk. 

De bestaande inrit wordt gebruikt om de inpandige parkeerplaatsen te bereiken. Op de begane grond komen onder meer een kantoor en een gemeenschappelijke ruimte. In totaal komen in het gebouw 16 een- en tweekamerappartementen. Rondom het gebouw komen terrassen en een gazon. 

Speciale doelgroepen

Wethouder Van Lankvelt: “In onze versnellingsagenda voor woningbouw willen we bouwen in alle kernen voor alle doelgroepen. Ook voor speciale doelgroepen, zoals deze jongvolwassenen. Uit de Woonvisie komt naar voren dat er grote maatschappelijke behoefte is aan woonruimte met een stevige zorgcomponent. Dan gaat het over woningen waar mensen 24 uur per dag zorg krijgen. De bouw van deze voorziening levert daar een belangrijke bijdrage aan, en daarom werken we daar als college graag aan mee.” 

Meer weten?

Zodra er meer informatie over dit project is te melden, lees je dat op deze pagina.

Op kaart