De Kerselaar / Bitswijk 9-11 Uden

Uden

De Kerselaar / Bitswijk 9-11 Uden

PlaatsUden
ProjectDe Kerselaar / Bitswijk 9-11 Uden
Start bouw2025
Oplevering-
Contact

Jansen Bouwontwikkeling B.V. interesse@jansenbouwontwikkeling.nl

Downloads-
Interesse?

Projectinformatie

Aan de Bitswijk 9-11 in Uden kunnen twaalf appartementen en vijf grondgebonden woningen worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft deze week ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

De initiatiefnemers hebben voor het perceel aan de Bitswijk 9-11 in Uden een plan ontwikkeld waarin de bouw wordt gerealiseerd van twaalf appartementen en vijf grondgebonden woningen. De grondgebonden woningen worden aangeboden in de koopsector en zijn bedoeld voor doorstromers en starters. De appartementen zijn deels wat groter dan in het centrum en zijn geschikt voor starters, kleinere huishoudens en ouderen - en daarmee bevorderen ze ook de doorstroming.

Ruimtelijke procedure

Het geldende bestemmingsplan voor Bitswijk 9-11 in Uden staat woningenbouw in deze vorm niet toe. “Om de bouw op deze locatie toch mogelijk te maken, wil het college graag meewerken aan het aanpassen van de bestemming”, zegt wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen). “De grond ligt al geruime tijd braak. Met de bouw van de woningen en het appartementencomplex krijgt deze plek een passende invulling. En het is natuurlijk ook fijn dat er voor starters en kleine huishoudens wordt gebouwd. De woningen voorzien daarmee zeker in een behoefte.”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage, dit kun je hier vinden. De gemeenteraad beslist te zijner tijd over het bestemmingsplan.

Informatiebijeenkomst

Om omwonenden en belangstellenden over het bestemmingsplan te informeren vindt er een informatiebijeenkomst plaats. De eigenaren van direct aangrenzende percelen van het plangebied zijn hiervoor reeds uitgenodigd. Op dinsdag 9 januari 2024 kan je terecht bij De Orangerie, Meester van Coothstraat 67 in Uden. De bijeenkomst start om 17.00 uur en eindigt omstreeks 19.00 uur. Er is op dat moment nog geen verkoopinformatie beschikbaar, wel kan je de informatiepanelen van het stedenbouwkundig plan en de architectuurstijl bekijken en vragen aan het stedenbouwkundig bureau en de ontwikkelaar stellen.

Planning verkoop

De ontwikkelaar (Jansen Bouwontwikkeling) start medio 2024 met de verkoop van de woningen en appartementen. Als de verkoop succesvol verloopt start de bouw in 2025. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de website van de projectontwikkelaar: www.dekerselaar.nl.

Op kaart