Goed om te weten

Tijdelijke woonunit

Ga je een woning bouwen en wil je tijdens de bouw tijdelijk in een woonunit wonen? Dat kan, maar hiervoor is een vergunning nodig. Deze vergunning dien je vooraf aan te vragen.

Voorwaarden voor een tijdelijke woonunit

Bij nieuwbouw van een woning heb je als (toekomstige) bewoner wellicht tijdelijk onderdak nodig voordat je jouw nieuwe woning kunt betrekken. Zeker wanneer je ervoor kiest om de bouwwerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren, is een tijdelijke woonunit op de bouwplaats handig. Je moet hier dan wel van tevoren een vergunning voor aanvragen.

De vergunning wordt uitsluitend verleend voor maximaal twee jaar en kent onder andere de volgende voorwaarden:

  • De tijdelijke woonunit moet op het erf staan waar wordt gebouwd en mag uitsluitend worden gebruikt tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.
  • De woonunit mag slechts uit één tijdelijke woongelegenheid bestaan.
  • Uit objectieve gegevens blijkt dat een tijdelijke woonunit noodzakelijk is.
  • Binnen zes weken na verloop van de termijn – of zoveel eerder als de definitieve woning kan worden betrokken – moet de woonunit zijn verwijderd.
  • De woonunit voldoet aan een aantal technische en brandveiligheidseisen.
  • De woonunit wordt aangesloten op de gemeentelijke riolering

Hoe lang duurt de beoordeling van een aanvraag?

Als de gegevens bij de aanvraag volledig en duidelijk zijn, duurt de afhandeling maximaal acht weken. We streven echter altijd naar een snellere afhandeling. Als de gegevens niet duidelijk of niet compleet zijn, vragen we je om deze aan te vullen. De tijd die je hiervoor nodig hebt, komt bovenop de acht weken.

Omdat de eisen voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit minder streng zijn, hoef je vooraf geen informatieverzoek in te dienen en kun je meteen een Omgevingsvergunning aanvragen. Dat kun je doen via het www.omgevingsloket.nl. Daarbij heb je een DigiD nodig.

Bij de aanvraag moet je aanleveren:

  • Een situatietekening, waarop duidelijk is aangegeven wáár je op uw perceel de woonunit wil plaatsen en wat de afmetingen zijn (oppervlakte en hoogte).
  • Een plattegrond en gevelaanzichten op schaal, met daarop aangegeven de plaatsen waar de rookmelders en ventilatie zitten.
  • Een bewijs dat je jouw toekomstige buren hebt geïnformeerd over je voornemen om een tijdelijke woonunit te plaatsen.

Advies nodig?

Voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit heb je altijd een omgevingsvergunning nodig. Heb je voordat je de aanvraag indient nog vragen, dan kun je hiervoor contact opnemen met de Frontoffice VTH via 0413 - 28 19 11 of door een e-mail te sturen frontofficevth@gemeentemaashorst.nl.

Kosten (prijspeil 2022)

De kosten voor een vergunning voor een tijdelijke woonunit bestaat uit 2 delen. Voor de activiteit bouwen bedragen de leges 2% van de vastgestelde bouwkosten met een minimum van € 190,00. Afhankelijk van de vastgestelde bouwkosten ben je voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan een bedrag van € 300,00 of € 600,00 aan leges verschuldigd. Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning staat in de Legesverordening

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning ben je leges verschuldigd. Ook wanneer wij geen medewerking kunnen verlenen aan jouw aanvraag ben je dus leges verschuldigd. Aan een advies van de Frontoffice zijn geen kosten verbonden.