Goed om te weten

Tijdelijke woonunit

Ga je een woning bouwen en wil je tijdens de bouw tijdelijk in een woonunit wonen? Dat kan, maar hiervoor is een vergunning nodig. Deze vergunning dien je vooraf aan te vragen.

Voorwaarden voor een tijdelijke woonunit

Bij een ingrijpende verbouwing, vervangende nieuwbouw of bij nieuwbouw van een woning heeft de (toekomstige) bewoner soms tijdelijk een ander onderdak nodig. Bij het in eigen beheer uitvoeren van de bouwwerkzaamheden is er een extra reden om te kiezen voor een tijdelijke woonunit op de bouwplaats. Meestal is er op het perceel waar wordt gebouwd wel ruimte voor het plaatsen van een (sta)caravan of woonkeet. Deze tijdelijke woonvoorziening staat op het bouwperceel of erf waar gebouwd wordt en zal uitsluitend worden gebruikt tijdens de uitvoering van het bouwwerk. Als de omstandigheden zo´n tijdelijke woonvoorziening noodzakelijk maken, kan de gemeente via een vergunning toestemming verlenen voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit.

Deze vergunning wordt uitsluitend verleend voor een maximale twee jaar. Aan deze vergunning worden voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat:

  • het maximaal één tijdelijke woongelegenheid betreft en voor de (ver)bouw van de woning op hetzelfde perceel een omgevingsvergunning is verleend;
  • er uit objectieve gegevens blijkt dat een tijdelijke woonunit noodzakelijk is;
  • binnen zes weken na verloop van de termijn – of zoveel eerder als de definitieve woning kan worden betrokken – de woongelegenheid moet zijn verwijderd;
  • de woongelegenheid aan een aantal technische en brandveiligheidseisen voldoet;
  • de woonunit wordt aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Hoe lang duurt de beoordeling van een aanvraag?

Als de gegevens bij de aanvraag volledig en duidelijk zijn, duurt de afhandeling 4 tot 6 weken. Zijn de gegevens niet duidelijk of niet compleet dan wordt u in de gelegenheid gesteld deze aan te vullen.

Check vooraf met een informatieverzoek

Voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Wilt u vooraf weten of medewerking mogelijk is, dan kunt u eerst een informatieverzoek indienen. Dit is kosteloos. U kunt hiervoor het Formulier informatieverzoek gebruiken. Let op dat u alle gevraagde stukken meestuurt, dan krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie van de gemeente.

Omgevingsvergunning

Het definitief aanvragen van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke woonunit doet u via het Omgevingsloket. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD nodig.

Kosten

De kosten voor de activiteit bouwen bedragen 2% van de vastgestelde bouwkosten met een minimum van € 150,00. Afhankelijk van de vastgestelde bouwkosten bent u voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan een bedrag van € 300,00 of € 600,00 aan leges verschuldigd. Een overzicht van de overige kosten voor een omgevingsvergunning staat in de Legesverordening.

U bent leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Ook wanneer wij geen medewerking kunnen verlenen aan uw aanvraag bent u dus leges verschuldigd. Daarom raden wij u aan om altijd eerst een informatieverzoek in te dienen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Aan het indienen van een informatieverzoek zijn geen kosten verbonden. Een informatieverzoek kunt u via het Formulier informatieverzoek indienen.