Goed om te weten

Algemene Verkoopvoorwaarden woon-werkkavels Maashorst 2024

Nadat je hebt aangegeven de woon-werkkavel te willen kopen, wordt de koopovereenkomst opgemaakt. We wijzen je er nadrukkelijk op dat je je vooraf goed moeten laten informeren over de bouw- en financiële mogelijkheden. Dit om te voorkomen dat je een kavel koopt die jouw draagkracht te boven gaat of dat het kavel niet passend is voor de gewenste bedrijfsvoering.

Op de verkoop van een woon-werkkavel zijn de Algemene verkoopvoorwaarden woon-werkkavels Maashorst 2024 van toepassing.

Hier lees je het volledige Uitgifteprotocol woon-werkkavels (PDF, 733.3 kB) en de Algemene verkoopvoorwaarden woon-werkkavels Maashorst 2024 (PDF, 212.5 kB).

Meer informatie

Heb je nog vragen over de algemene verkoopvoorwaarden van de woon-werkkavels? Neem dan contact op met een van onze kaveladviseurs.