Goed om te weten

Algemene Verkoopvoorwaarden Woningbouw

Nadat je hebt aangegeven de bouwkavel te willen kopen, wordt de koopovereenkomst opgemaakt. We wijzen je er nadrukkelijk op dat je je vooraf goed moeten laten informeren over de bouw- en financiële mogelijkheden zodat je niet een kavel koopt die jouw draagkracht te boven gaat. Het is namelijk slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de koopovereenkomst te ontbinden.

De verkoop geschiedt met inachtneming van de Algemene verkoopvoorwaarden.

Hier lees je het volledige Uitgifteprotocol (PDF, 733.3 kB) en de Algemene verkoopvoorwaarden 2022 (PDF, 181.2 kB).

Meer informatie

Heb je nog vragen over de algemene verkoopvoorwaarden? Neem dan contact op met een van onze kaveladviseurs.