Goed om te weten

Bouwkavels loten of wie het eerst komt…?

Verkoop van de particuliere bouwkavels kan via de methode ‘Verloting’ of via ‘Wie het eerst komt…’. Via deze website, de reguliere media en via onze Nieuwsbrief maken we bekend wanneer en op welke manier bouwkavels worden uitgegeven Heb je belangstelling, dan kun je je in beide gevallen melden bij De Kavelwinkel. Voor beide methodes geldt dat er per echtpaar, partnerschap of samenwonenden maximaal 1 bouwkavel gelijktijdig mag worden gereserveerd.

Hieronder vind je een korte samenvatting van beide methodes, lees hier het volledige Uitgifteprotocol (PDF, 652.4 kB) en de Algemene verkoopvoorwaarden 2018 (PDF, 170.3 kB).

Verloting

Bij verloting kun je tijdens een vooraf vastgestelde inschrijfperiode jouw belangstelling via een kavelkeuzeformulier kenbaar maken. Op het kavelkeuzeformulier kun je meerdere voorkeuren aangeven, waarbij de ingevulde volgorde bepalend is. Schrijf je je in voor een meerkapper? Dan schrijven zowel jij als jouw medebouwer zich in via een eigen kavelkeuzeformulier. De kosten voor een inschrijving bedragen € 50,00. Een notaris zal vervolgens de bouwkavels verloten en toewijzen. Je tekent direct na de verloting een reserveringsovereenkomst waardoor het bouwkavel voor een termijn van 2 maanden (vrijstaande woning) of 3 maanden (meerkapper) exclusief voor je wordt gereserveerd. Voor deze reservering voldoe je een aanbetaling van € 2.000,00 die met de uiteindelijke koopsom wordt verrekend. Let wel, zie je van de uiteindelijk aankoop af, dan wordt dit bedrag niet terugbetaald.

Je hebt de mogelijkheid om de reserveringstermijn met maximaal 1 maand te verlengen tegen betaling van een rentevergoeding. Na afloop van deze termijn, volgt het verkoopproces. Zie ook bijlagen 1 en 2.

‘Wie het eerst komt…’

Bij de methode ‘Wie het eerst komt…’ kun je je ook via een kavelkeuzeformulier inschrijven maar hierbij is de datum van ontvangst door de Kavelwinkel bepalend. Op het kavelkeuzeformulier kun je meerdere voorkeuren aangeven. Schrijf je je in voor een meerkapper? Dan schrijven zowel jij als jouw medebouwer zich in via een eigen kavelkeuzeformulier, waarbij jullie beiden de naam van jouw medebouwer aangeeft. De datum van ontvangst van het laatst ingediende formulier van de meerkapper is hierbij bepalend. Ben je de eerste die zich heeft ingeschreven, dan bieden wij jou de mogelijkheid het bouwkavel exclusief te reserveren voor een termijn van 2 maanden (vrijstaande woning) of 3 maanden (meerkapper). Voor deze reservering betaal je een vergoeding van € 200,00. Deze vergoeding wordt niet verrekend met de koopsom of terugbetaald indien je van de aankoop afziet.

Je hebt de mogelijkheid om de reserveringstermijn met maximaal 1 maand te verlengen tegen betaling van een rentevergoeding. Na afloop van deze termijn, volgt het verkoopproces. Zie ook bijlagen 3 en 4.

Koopovereenkomst

Nadat je hebt aangegeven de bouwkavel te willen kopen, wordt de koopovereenkomst opgemaakt. We wijzen je er nadrukkelijk op dat je je vooraf goed moeten laten informeren over de bouw- en financiële mogelijkheden zodat je niet een kavel koopt die jouw draagkracht te boven gaat. Het is namelijk slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de koopovereenkomst te ontbinden. Bovendien geldt er een verplichting tot zelfbewoning en verbod op doorverkoop voor de eerste 5 jaar dat de woning door jou wordt bewoond. De concept overeenkomst wordt ter beoordeling naar de kandidaat-koper gemaild. Ben je akkoord? Dan wordt in overleg met jou een tekenmoment bepaald. Bij ondertekening van de koopovereenkomst wordt ook een aanbetaling gedaan van € 2.000,00. Deze aanbetaling wordt verrekend bij de betaling van de koopsom. Bij het niet doorgaan van de koop, wordt deze aanbetaling in geen geval terugbetaald. De verkoop geschiedt met inachtneming van de Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 2018 (PDF, 170.3 kB). Zie ook bijlage 5.

Besluitvorming B&W

De door jou ondertekende koopovereenkomst wordt voorgelegd in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders. Nadat het College heeft besloten tot verkoop, wordt een door beide partijen ondertekende overeenkomst en het verkoopbesluit aan de koper toegezonden. De feitelijke koopovereenkomst is tot stand gekomen.

Notaris

In de keuze van een notaris ben je vrij. Heb je een keuze gemaakt, dan horen wat dat graag  vanwege het doorsturen van de gegevens.

Uitgifteprocedure/Algemene verkoopvoorwaarden

Het volledige uitgifteprotocol (PDF, 652.4 kB) en de Algemene verkoopvoorwaarden 2018 (PDF, 170.3 kB) kun je hier nalezen.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de beschikbare kavels of de mogelijkheden voor het nemen van een optie, neem dan contact op met een van onze kaveladviseurs.