Goed om te weten

Bouwkavels loten of wie het eerst komt…?

Verkoop van de particuliere bouwkavels kan via de methode ‘Verloting’, via de methode ‘Wie het eerst komt…’ of een nader door het College van B&W te bepalen methode. Via deze website, de reguliere media en via onze Nieuwsbrief maken we bekend wanneer en op welke manier bouwkavels worden uitgegeven. Heb je belangstelling, dan kun je je in alle gevallen melden bij De Kavelwinkel. Voor alle methodes geldt dat er per echtpaar, partnerschap of samenwonenden maximaal 1 bouwkavel gelijktijdig mag worden gereserveerd.

Uitgifteprocedure

Het Uitgifteprotocol vindt u hier (PDF, 733.3 kB)

Meer informatie

Heb je nog vragen over de beschikbare kavels of de mogelijkheden voor het nemen van een reservering, neem dan contact op met een van onze kaveladviseurs.